Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens


 


 

 


Zelfstandig Ondernemer (2008 – heden)

  • Dasjagoud Magazine, Uitgever (2010 – 2023)  Verantwoordelijk voor redactie, acquisitie, administratie, PR, marketing, social media, websitebeheer, en distributie.
  • Stichting Dasjagoud (2023) Overdracht van werkzaamheden en begeleiding van projectleider.
  • Commissielid, Adviescommissie NAM (2015 – juni 2020 )
     Adviseren over Leefbaarheid en Duurzaamheidsprogramma.
  • Activiteitenbegeleidster, Dagbesteding Dieverdoatsie (jan. 2019 – maart 2020)  Coachen, inspireren, enthousiasmeren, en werken aan zelfvertrouwen.
  • Trouwambtenaar, Gemeente de Marne (2010 – 2015) Officieel huwelijken en burgerlijke ceremonies.
  • Organisator, Streekmarkt Landgoed Verhildersum (2011-2012) Coördinatie, ontwerp, contracteren, aanjager, PR met vele vrijwilligers.  

DESWAAN, Zelfstandig Ondernemer (2007 – 2009)
Coaching, advies, ondersteuning, vertrouwenspersoon, en praktijkdagen Academie voor Counseling en Coaching.

Sociaal Dienstverlener, Gemeente Groningen/Gezamenlijke Woningcorporaties Groningen. (1990 – 2007)
Woonruimteverdeling en behandeling van Sociale indicatieafdeling: leidinggevende, teamleider, voorlichting, omvang. Een actieve rol bij kwaliteitsverbetering, en privatisering/reorganisaties.

Add Your Heading Text Here